Wil je je team efficiënter laten samenwerken?

Zet een facilitator in bij digitale transformaties

Je team efficiënter laten samenwerken bij digitale transformatie. De organisatie gaat verder digitaliseren. Weer een verandering voor je team. De samenwerking mist met elkaar, met andere teams, met ketenpartners en de IT afdeling. Je team blijft graag bij de oude software en digitale systemen. Jij trekt de kar en zij houden het tegen. Dit gaat zo niet werken.

Je team (weer) motiveren en verbinden!
Laten we de samenwerking opzoeken. Met elkaar en alle teams. Digitalisering weer leuk maken en houden. Als team de verandering als comfortabel laten voelen.  

Bereik tijdens een workshop de dynamiek die nodig is om de stappen te zetten!
Met een facilitator wordt een workshop voorbereidt. De  begeleiding van een externe facilitator zorgt voor een andere dynamiek. In de voorbereiding wordt de doelstelling van de digitale transformatie besproken en wie van het team zijn aanwezig bij de workshop. Tijdens de workshop worden kleine stappen in de juiste richting geformuleerd en hiermee gaat het team zelf aan de slag. De uitkomst moet gedragen worden door het team. De onrust verdwijnt en samenwerking wordt hersteld. Ook doordat er ruimte is voor emoties. Breng de verbinding terug met je team!

Feedback geven handen op tafel
workshop faciliteren flowcamp

Laat me jullie verbinden en inspireren om weer als EEN team te werken

Ik spreek de taal van IT en de business en vind het fantastisch om te zien dat ik als facilitator mensen kan verbinden en inspireren die op het raakvlak van business en IT zitten. 

Mijn sterkste competenties zijn altijd verbinden en samenwerken geweest. Ik ben een benaderbaar persoon, stimuleer openheid, ik kan doorvragen, voel aan of er nog onbegrip heerst binnen het team en zet mensen zelf aan het werk zodat de uitkomst van workshops gedragen wordt. Daarnaast heb ik ruime ervaring met agile werken.

Ik maak veel gebruik van tekeningen aangezien beelden beter blijven hangen dan woorden. 

De voordelen om met een facilitator te werken zijn:

 • Door een andere teamdynamiek gedragen teamleden zich ook anders
 • Een facilitator kan gemakkelijker doorvragen.
 • Brengt snelheid in het proces door een strakke agenda.
 • Als team manager (in de vorm van owner, leidinggevende of projectmanager) kan je ook echt de rol van (product) owner hebben. Je houdt je gedurende de workshop bezig met prioriteiten en besluiten nemen. Het proces erom heen geef je uit handen. In deze rol ben je in ieder geval bij de start en het eind aanwezig.
transformatie plan
Lijn van a naar b

Met een workshop werken we aan verbinding en samenwerking binnen het team

Je kan een workshop bijvoorbeeld inzetten voor het creëren van:

 • Digitale Mindset 
 • Roadmaps (hoe geraak je van een as-is situatie naar een to-be situatie)
 • Verbeterde medewerker- of klantexperience
 • Afstemming over samenwerking en verantwoordelijkheden
 • Cultuurverandering
 • Processmapping

De workshop levert op:

 • Intake met de opdrachtgever
 • Verdiepingsslag in het onderwerp
 • Actielijst met een actiehouder en deadline
 • Alle participanten een gevoel van betrokkenheid

Investering: vanaf 750 euro per workshop voor een dagdeel

delegeren van verantwoordelijkheden