cirkel en stappen in team development

Bericht delen

Flow in het Tuckman team development model

Hoe vorm je een team in een online werkomgeving? In een serie van blogs geef ik je handvatten aan de hand van het Tuckman team development model. In deze eerste blog een beschrijving van het model.

Een vonk ontspringt bij mij als ik leer of lees over samenwerking in teams. Het Tuckman team development model is zo’n voorbeeld dat mij raakt. Ik schets hier een kennismaking of reminder van dit model. In mijn volgende blogs ga ik in op hoe je dit model toepast in een online werkomgeving.

Wat is het team development model?

Het team development model beschrijft de verschillende fasen, die een team doorloopt om zich te ontwikkelen tot een effectief team. Waarbij er in elke fase een andere teamdynamiek is. Teamdynamiek omschrijf ik als het krachtenspel dat gaande is tussen mensen. De kracht van elke teamlid is afhankelijk van zelfbeeld, gedrag van de andere teamleden en de omgeving. Hoe beter de individuen in hun eigen kracht staan, hoe beter de team performance.

De stappen

1. Forming – dit is de fase waarin het team wordt samengesteld. Dit noem je ook wel de beleefdheidsfase, er is nog geen sprake van groepsgevoel.

2. Storming – het doel van het team is duidelijker, toch ontstaan er conflicten mede doordat mensen een positie willen innemen.

3. Norming – nu zijn rollen en verantwoordelijkheden helder voor het team en worden deze geaccepteerd. De manier van werken wordt bediscussieerd en verder ontwikkeld.

4. Performing – oftewel de flow fase. De visie van het team en strategische relevantie is helder: Waarom doen we wat we aan het doen zijn. De teamleden kijken naar elkaar om, kennen elkaars sterkten en zwakten en kunnen die op een positieve manier met elkaar bespreken.

5. Er is nog een Adjourning fase (ontbindingsfase) later aan het model toegevoegd. Het vieren van een succes, zaken goed afsluiten en herinneringen vastleggen.

Volgorde

In het model ga je vaak niet in een keer van de ene naar de andere stap. Soms val je weer een stap terug. Bijvoorbeeld van forming naar storming en weer terug naar forming. Wel gaat Tuckman er van uit dat je alle stappen doorlopen moet hebben om tot een goed functionerend team te komen.

In de volgende blogs en/of vlogs ga ik verder in op deze fasen en ook mijn visie op hoe dit toegepast kan worden bij online samenwerking.

Ook de volgende aflevering ontvangen? Mail mij op info@flowlobby.nl

Reacties zijn gesloten.