samenwerken door open communicatie en feedback

Bericht delen

De waarde van de norming fase

De norming fase is de derde fase van het Tuckman model. Tijdens deze fase bepaal je met elkaar de normen van het team. Als je de definitie van ‘normen’ opzoekt, gaat het om gedragsregels die normaal en vanzelfsprekend worden bevonden. Het zijn omgangsvormen binnen een team die iedereen kent en toepast. In deze blog geef ik aan hoe je deze fase herkent, geef ik een oefening in het (online) luisteren naar elkaar en bespreek de vormen van feedback.

Hoe weet je dat je in de norming fase zit?

Om in de norming fase te komen heb je eerst de forming fase en daarna de stoming fase doorlopen. Deze stappen heb je goed doorstaan, anders kom je niet in de volgende fase.. De teamleden focussen zich niet op elkaars verschillen, maar waarderen juist elkaars sterktes en uitdagingen. Ook voel je je in deze fase een team en heb je minder sturing nodig vanuit het management.

Communicatie en vertrouwen zijn essentieel voor de samenwerking

In de stormingfase zijn de sterktes en zwaktes van de teamleden verkent. Je kent elkaar nu beter en nu je elkaars sterktes en zwaktes kent, is het belangrijk te communiceren op een open en eerlijke manier. Hoe meer je elkaar vertrouwt, hoe beter je met elkaar kunt samenwerken. Goede communicatie bestaat uit het goed luisteren naar elkaar en feedback geven op de juiste wijze.

Oefening om echt naar elkaar te leren luisteren

Een mooie oefening om ook online te doen is het echt luisteren naar elkaar. Veel teams werken met een weekstart, maar ook bij een dagstart of tijdens een regulier overleg kan je deze oefening doen. Laat tijdens deze oefening iemand een timer zetten van bijvoorbeeld twee minuten. Iedere deelnemer kan in twee minuten aangeven wat hij of zij wil delen. Zonder dat anderen daarop reageren. Dat laatste is ontzettend belangrijk, ook al is het een verdrietig verhaal of juist een groot succes. Geef degene de gelegenheid om uit te praten. Als de twee minuten voorbij zijn, is de volgende van het team aan de beurt. Pas op het eind zou iemand een samenvatting kunnen geven en mogelijk nog op een onderwerp door kunnen gaan. Het voordeel van het laten uitpraten is dat iemand ook dingen verteld die hij of zij niet van plan was, maar toch erg hoog zitten. Een ander voordeel is, dat je de emotie niet voor een ander invult. Door deze voordelen stimuleer je dus de open communicatie.

Feedback

In de norming fase is elkaar feedback geven van groot belang. Er zijn feedbackregels die vooral inhouden dat je niet op de persoon speelt en juist bij jezelf blijft. Op deze regels kom ik een andere keer terug.
Niet alleen feedback van persoon tot persoon is relevant. Ook op teamniveau is feedback relevant en daarbij heb je twee soorten van feedback geven, namelijk inhoudelijk op het werk en op het functioneren van het team. Inhoudelijk wil zeggen: wat zouden we opleveren en wat vinden we van het resultaat (mocht je bekend zijn met agile werken, dan wordt dit vormgegeven in een sprintreview). Als tweede kan je feedback organiseren rondom het functioneren van het team, wat willen we blijven doen, waarmee willen we stoppen en waarmee willen we beginnen (bij agile gebeurt dit bij de retrospective).

De waarde

De waarde van de norming fase is het verbeteren van communicatie en samenwerking. Levert de norming fase geen resultaat, dan kan het zijn dat je hier in blijft of weer terug gaat naar de storming fase. Maar iedereen wil graag ergens onderdeel van uitmaken en doorstromen naar de performing fase. Over de performing fase lees je meer in mijn volgende blog.

Wil je de volgende blog automatisch ontvangen? Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *